Bliżej siebie Zespół

Zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy łączą wieloletnie doświadczenie pracy osobami doznającymi różnorodnych problemów emocjonalnych z nowoczesną, ciągle aktualizowaną wiedzą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pracujemy w różnorodnych, uznanych naukowo nurtach psychoterapeutycznych.

Joanna Bogusz Pasternak

Joanna Bogusz Pasternak

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Mam doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się depresją, zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, związanymi ze stresem oraz zaburzeniami osobowości. Pomagam osobom, które doświadczyły w życiu traumatycznych sytuacji i relacji, mają poczucie utknięcia w kryzysie, kłopoty w relacjach interpersonalnych lub obniżone poczucie własnej wartości.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentką psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Ukończyłam całościowe czteroletnie Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W 2023 roku zakończyłam 3 -letni Core Training ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Poradni Zdrowia Psychicznego SPP ZOZ w Choroszczy oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku. Pracuję w podejściu psychodynamicznym i ISTDP pod regularna superwizja. Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. W swojej pracy z drugim człowiekiem kieruję zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkinią Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.

Jolanta Kozikowska

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży (od 16 r.ż) i osób dorosłych w obszarze takich problemów jak: obniżony nastrój, zaburzenie nerwicowe, depresja, lęk, fobie, kryzysy życiowe, trudności z nawiązaniem i podtrzymaniem satysfakcjonujących relacji, niskie poczucie własnej wartości.

Jolanta Kozikowska

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam 4,5- letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 16 lat pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówce opiekuńczo –wychowawczej, szkołach, poradni, a także współpracując z organizacjami pozarządowymi. W pracy terapeutycznej skupiam się na stworzeniu bezpiecznej relacji opartej na akceptacji, empatii, zaufaniu i szacunku. Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc różne podejścia terapeutyczne, dostosowując je do potrzeb i problemów klienta, by jak najskuteczniej pomagać.

 

Kwalifikacje, ukończone kursy/szkolenia:

  • Mgr psychologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  • Dyplomowany psychoterapeuta – 4,5- letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.
  • Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży (100h)- Centrum CBT w Warszawie
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I stopień- Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.
  • Praktyk metody Kids’ Skills- Uniwersytet SWPS
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”.
  • Dogoterapeuta- Roczny Kurs Dogoterapii organizowany przez Fundację Psi Uśmiech.