Bliżej siebie oferta

Oferta i cennik:

Gabinet

konsultacja psychoterapeutyczna (50 min)

150zł

sesja próbna ISTDP

300zł

sesja psychoterapii indywidualnej (50 min)

150zł

sesja psychoterapii indywidualnej (90 min)

220zł

Widok gabinetu Bliżej Siebie

Aktualności

Nazwa programu

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży (od 16 r.ż) i osób dorosłych w obszarze takich problemów jak: obniżony nastrój, zaburzenie nerwicowe, depresja, lęk, fobie, kryzysy życiowe, trudności z nawiązaniem i podtrzymaniem satysfakcjonujących relacji, niskie poczucie własnej wartości.

Nazwa programu

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży (od 16 r.ż) i osób dorosłych w obszarze takich problemów jak: obniżony nastrój, zaburzenie nerwicowe, depresja, lęk, fobie, kryzysy życiowe, trudności z nawiązaniem i podtrzymaniem satysfakcjonujących relacji, niskie poczucie własnej wartości.