„Jeśli psychoterapia jest podróżą dokąd się udajemy? Donikąd. Cała rzecz polega na tym, że właśnie przestajemy pędzić przed siebie. Przestajemy uciekać. Można spędzić całe życie uciekając od samego siebie, podążając za mrocznym przedmiotem pożądania zwanym uzdrowieniem, oświeceniem albo odnową. A przecież niczego nie musimy szukać, za niczym gonić, bo własne uczucia, gnębiący nas niepokój, kłamstwa, w które chcemy wierzyć, a nawet prawdy, przed którymi usiłujemy uciec – wszystko to nosimy w sobie.”

Jon Fredrickson „Kłamstwa, którymi żyjemy”

  • Wewnętrzne problemy stają się przytłaczające?
  • Wywołują objawy lękowe, depresyjne, psychosomatyczne?
  • Odbierają nadzieję?
  • Negatywnie wpływają na relacje z innymi ludźmi i z samym sobą?
  • Uniemożliwiają Ci satysfakcjonujące życie zawodowe?
  • Powodują psychiczne lub fizyczne cierpienie?
Gabinet

Jeśli odnajdujesz się w którymś z tych punktów to zapraszam Cię do kontaktu. W trakcie konsultacji wspólnie poszukamy ich rozumienia i możliwości uzyskania odpowiedniej pomocy.

Zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy łączą wieloletnie doświadczenie pracy z osobami doznającymi różnorodnych problemów emocjonalnych z nowoczesną, ciągle aktualizowaną wiedzą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pracujemy w różnorodnych, uznanych naukowo nurtach psychoterapeutycznych.

Joanna Bogusz Pasternak

Joanna Bogusz Pasternak

Założycielka Pracowni Psychoterapeutycznej Bliżej Siebie.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Mam doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, związanymi ze stresem oraz zaburzeniami osobowości. Pomagam osobom, które doświadczyły w życiu traumatycznych sytuacji i relacji, mają poczucie utknięcia w kryzysie, kłopoty w relacjach interpersonalnych lub obniżone poczucie własnej wartości.

Jolanta Kozikowska

Jolanta Kozikowska

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży (od 16 r.ż) i osób dorosłych w obszarze takich problemów jak: obniżony nastrój, zaburzenie nerwicowe, depresja, lęk, fobie, kryzysy życiowe, trudności z nawiązaniem i podtrzymaniem satysfakcjonujących relacji, niskie poczucie własnej wartości.

Czym jest psychoterapia ISTDP?

Czego mogę się spodziewać? Jak może mi pomóc?

Psychoterapia ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) jest nurtem psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności, który rozwija się na całym świecie od lat 60tych XX w. Jej twórcą jest H. Davanloo, którego ambicją była skuteczna i długofalowa pomoc pacjentom w jak najkrótszym czasie. W tym celu analizował zapisy video prowadzonych przez siebie sesji, poddając skrupulatnemu badaniu własne interwencje i techniki. Wypracował w ten sposób bezpieczną i efektywną drogę dotarcia do nieuświadomionych uczuć, konfliktów i pragnień, umożliwiając pacjentom dokonywanie znaczącej zmiany w ich życiu. Psychoterapia ISTDP, w rozumieniu wewnętrznych nieświadomych procesów odpowiadających za objawy i cierpienie, bazuje głównie na teorii psychoanalitycznej, wzbogaconej o teorię przywiązania J. Bowlby’ego.

Psychoterapia ISTDP jest:

ISTDP intensywna

intensywna

od początku zarówno pacjent jak i terapeuta w aktywny i zaangażowany sposób koncentrują się na wewnętrznych problemach pacjenta oraz jego uczuciach doświadczanych w tu i teraz

ISTDP intensywna

krótkoterminowa

zależy nam na tym, aby drogę do zmiany przejść w jak najkrótszym czasie

ISTDP intensywna

psychodynamiczna

skupia się na dotarciu do źródła wewnętrznych problemów pacjenta, jego konfliktów, emocji i lęku, który aktywuje mechanizmy obronne odpowiedzialne za podtrzymywanie cierpienia

Rozpoczyna się tzw. sesją próbną, która jest wydłużona w czasie (1,5-2,5h), podczas której można doświadczyć tego rodzaj pracy i sprawdzić, czy wzbudza ona nadzieję na trwałą zmianę.
Następne sesję trwają już od 50 do 90 minut.